Nine Songs of fantasy : ประกาศรวมเซิร์ฟเวอร์ 10 พฤศจิกายน 2565 เวลา 08:00 – 12:00

911

ประกาศรวมเซิร์ฟเวอร์ ในวันที่ 10 พฤศจิกายน 2565 เวลา 08:00 – 12:00

 เพื่อรองรับการอัปเดตต่างๆที่จะเพิ่มเข้ามาในอนาคต รวมถึงหลังจากได้รับข้อเสนอแนะถึงทีมงานจากผู้เล่นเป็นจำนวนมาก เพื่อให้ผู้เล่นภายในเกมได้ทำกิจกรรมร่วมกันได้มากยิ่งขึ้น ทางทีมงานจึงได้พิจารณาทำการ “รวมเซิร์ฟเวอร์” เข้าด้วยกัน โดยมีกำหนดการ และรายละเอียดดังต่อไปนี้
กลุ่มรวมเซิร์ฟเวอร์ A ฝั่งหลัก ฝั่งไปรวม
sv 1  รวมกับ  sv 2 , 5
sv 3  รวมกับ sv 7
sv 4  รวมกับ sv 8
กลุ่มรวมเซิร์ฟเวอร์ B sv 9  รวมกับ sv 13 , 19
sv 10  รวมกับ sv 16 , 18
sv 11  รวมกับ sv 15 , 20
sv 12  รวมกับ sv 14 , 17
กลุ่มรวมเซิร์ฟเวอร์ C sv 21 , 28  รวมกับ sv 31 , 33
sv 22 , 26  รวมกับ sv 32 , 34
sv 23 , 27  รวมกับ sv 29 , 35
sv 24 , 25  รวมกับ sv 30 , 36
กลุ่มรวมเซิร์ฟเวอร์ D sv 37 , 42  รวมกับ sv 48 , 52
sv 38 , 44  รวมกับ sv 46 , 50
sv 39 , 43  รวมกับ sv 45 , 49
sv 40 , 41  รวมกับ sv 47 , 51
กลุ่มรวมเซิร์ฟเวอร์ E sv 53  รวมกับ sv 59
sv 54  รวมกับ sv 60
sv 55  รวมกับ sv 57
sv 56  รวมกับ sv 58
กลุ่มรวมเซิร์ฟเวอร์ F sv 61  รวมกับ sv 67
sv 62  รวมกับ sv 65
sv 63  รวมกับ sv 66
sv 64  รวมกับ sv 68
กลุ่มรวมเซิร์ฟเวอร์ G sv 69  รวมกับ sv 75
sv 70  รวมกับ sv 74
sv 71  รวมกับ sv 73
sv 72  รวมกับ sv 76

 

ไอเทม balance Level
มอบให้กับทุกตัวละครในเซิร์ฟเวอร์(ฝั่งไปรวม)ที่มีการรวมในครั้งนี้
เพื่อชดเชยช่วงระยะเวลาที่เปิดของเซิร์ฟเวอร์ที่ต่างกัน
ได้ส่งให้ทางจดหมาย เมื่อวันที่ 9 / 11 / 2022 เวลา 19:00 น. 

หินเทพ จรัสมายา ตำลึงทอง ค่า EXP

เซิร์ฟเวอร์ 5, 7, 8, 13, 14 , 17 , 19 , 30 และ 36 จะไม่ได้รับไอเทมในชุดนี้เนื่องจากได้ไปรวมเซิร์ฟเวอร์ที่เปิดพร้อมกันจึงไม่มีความต่างการเปิดก่อน/หลัง

รายละเอียดการรวมเซิร์ฟเวอร์

1.เซิร์ฟเวอร์ : หน้าต่างเซิร์ฟเวอร์ยังคงเหมือนเดิม ผู้เล่นเคยเข้าเกมผ่านเซิร์ฟเวอร์ใด ยังคงใช้วิธีการเข้าเกมผ่านเซิร์ฟเวอร์เดิมของผู้เล่น

2.ชื่อตัวละคร : หากมีชื่อตัวละครที่ซ้ำกัน จะมีการเพิ่มตัวเลขหลังชื่อตัวละครที่ซ้ำกัน โดยหลังรวมเซิร์ฟเวอร์

3. ระบบการจัดอันดับจะไปรวมกับเซิร์ฟเวอร์หลักทางด้านซ้าย
เช่น ในกลุ่มเซิร์ฟเวอร์ A ระบบจัดอันดับหลังรวมเซิร์ฟเวอร์อันดับจะมารวมกันและอัพเดทตามเซิร์ฟเวอร์หลัก

4. กิลด์ และสมาชิก : ข้อมูลกิลด์ เลเวลกิลด์ เลเวลการอัปเกรด และรายชื่อสมาชิกกิลด์ จะยังอยู่เหมือนเดิม และชื่อกิลด์ยังคงเหมือนเดิม

5.กิจกรรม : กิจกรรมข้ามเซิร์ฟเวอร์สามารถเจอกันได้ เช่น ในกลุ่มเซิร์ฟเวอร์ A ทั้งหมด 8 เซิร์ฟเวอร์ กิจกรรมที่ไม่ใช่ข้ามเซิร์ฟเวอร์ จะเจอเซิร์ฟเวอร์หลักกับเซิร์ฟเวอร์ที่มารวม

5. กระเป๋า : ไอเทมในกระเป๋าของผู้เล่น และข้อมูลในกระเป๋าจะยังคงอยู่เหมือนเดิม

6. อับดับรูปปั้น : หลังรวมเซิร์ฟเวอร์จะตามเซิร์ฟเวอร์หลัก และจะมีการเเข่งอันดับในสัปดาห์ถัดไป

7. ทรัพย์สิน : ข้อมูลไอเทมในกระเป๋า อุปกรณ์ที่สวมใส่ ระดับการพัฒนาและอัปเกรด, ทอง, ตำลึงทอง, หยกจิต ของผู้เล่นจะยังคงอยู่เหมือนเดิม และไม่มีการเปลี่ยนแปลง

หมายเหตุ: หากมีการเปลี่ยนแปลง จะแจ้งให้ทราบอีกครั้ง